Pripovetke

Medijator

Slika viđena belim očima

Kratak let do zemlje neprekinut traje u večnosti

Duga vožnja kući

Klub istraživača ćoškova

Knjiga

Samonikla ostrva

Žrtva

Vrt susreta svetla i tame

O Šumi, Moru i Drvetu

Nerođeni dragulj

Zaleđeni pupoljak kao simbol promašenog života

Kada ribe padaju sa neba na zemlju

Dvorana mnogih kapija

Iskušenja jednog ratnika

Ogledalo

Cinik i Praznina

Kad pokojna baba pozove u goste

Preobražaj – rađanje i smrt ideje o slobodi